Toprak Mikrobiyolojisi

Toprak Mikrobiyolojisi2019-08-21T18:02:38+03:00

Toprak olarak adlandırdığımız ortam bitkilerin ihtiyaç duyduğu besinlerin döngüsünü sağlayan sayısız mikro canlıya ev sahipliği yapar. Ancak toprakta bulunan canlı hayatı güneşe, kimyasal gübre ve ilaçlara, toprağın sürülerek katmanlarının zarar görmesine karşı çok duyarlıdır.

Bu nedenle sürmesiz tarım uygulamalarına ilgi duyuyoruz.

Toprağı işlemeden biyolojiyi destekleyerek verimlilik artışı sağlayabileceğimiz yöntemler benimsiyoruz.

Toprak onarımına yönelik yöntem ve stratejimizin başında toprağı çıplak bırakmamak ve bitki kalıntılarıyla yıl boyu örtmek geliyor.

Bu bağlamda, toprağı bitki kalıntısıyla örtmek bizimki gibi kırılgan iklimlerde toprağı çetin hava koşullarından korumak için en yarayışlı malzeme. Ilıman iklimlerde toprak zaten yeşil bitki örtüsüyle her daim örtülüyor ve kendini kolaylıkla yenileyebiliyor.

Toprağı örtmek için bıraktığımız bitki artıkları çözünerek zaman içerisinde bitkilere toprak canlıları yoluyla besin olarak dönüyor.

Mikrobiyolojik hayat aldığı besinlerle zenginleştikçe daha karmaşıklaşıyor. Bu canlılar bitki besinlerini bünyelerinde depolayabiliyor, zararlıları kontrol altında tutabiliyor ve toprak yapısında hissedilebilir değişimler yaratabiliyor. Toprağın su tutma kapasitesi ve bitki kök derinliğinde ilerleme sağlanabiliyor.

Arazide uyguladığımız yöntemlerde hep toprak sağlığını gözetecek yönetim biçimleri oluşturuyoruz. Permakültür yerleşim tasarımı, Dönümhattı toprak işleme ve Bütüncül Yönetim bulgularını izlemek gibi.

Bunların dışında, özellikle bahçecilik ve ağaçlandırma uygulamalarımızda toprak mikrobiyolojisini desteklemeye yönelik olarak başvurduğumuz yöntemler ise şöyle.

  • Kompost yapımı
  • Kompost şerbeti ve çayı
  • Mikrobiyolojik toprak analiz