Otlatma Yönetimi

Otlatma Yönetimi2019-08-21T17:54:31+03:00

Biyolojik faaliyetleri önceki arazi kullanımı ile sekteye uğramış arazinin su, karbon ve mineral döngülerinin onarım süreci için başlıca stratejimiz sürü hayvanlarının çiftlik ekosistemine entegre etmek olmuştur.

Savory Enstitüsü’nün geliştirdiği Bütüncül Yönetim çiftlik yönetim çerçevesi ile planladığımız sürü hayvanlarının arazi içerisindeki hareketleri, hayvan ve bitki sağlığını bir arada gözetmemizi sağlarken, arazi üzerinde etkisi olabilecek her nevi kararlarımızı da bütünlük içerisinde değerlendirmemize, hedeflerimizden sapmadan ilerlememiz yardımcı oluyor.

Bütüncül Yönetim ilkeleri ile oluşturduğumuz finansal/arazi/otlatma ve kaynak yönetimine ilişkin her türlü planlama, karar alma ve stratejinin, arazi yönetiminde etkisi olan (ve etkilenen) karar alıcıların katılımcılık içerisinde oluşturulmasını, arazi gelişiminin sürdürülebilirliği açısından değerlerimiz arasında görüyoruz.

Yıl içerisinde aldığımız yönetim kararları, değişken doğa ve gelişim süreçleri ve arazi faydalanıcılarının kişisel ihtiyaçları ile beraber değişebilmekte, koşullara uygun kararlar yıl içerisinde yenilenebilmektedir.

Bu yaklaşım sayesinde yönetim uygulamaları basitleşmekte, gereksiz enerji harcamalarını/kayıplarını azaltabilmekte ve işgücünden tasarruf edebilmekteyiz.