Gıda Ağı

Gıda Ağı2019-08-21T15:09:24+03:00

Arazide ürettiğimiz ürünlerin dayanışmaya değer veren toplumsal bir ağ içerisinde gerçekleşmesi üretimin sürdürülebilirliği açısından tıpkı biyolojik çeşitliliğe sahip bahçelerin zararlılara dirençli olmaları gibi bir ilişki içeriyor.

Bir ağ içerisinde üretilen her besin ve üretim aşaması, türeticileri tarafından desteklenebilir, dönüştürülebilir veya yedeklenebiliyor.

Topluluk destekli tarım, katılımcı onay sistemi gibi gıda ağ ve toplulukları, katılımcı tutumla üretim ve talep risklerinin ve görevlerinin dağıtılmasına olanak tanıyor ve arazilerin ürün çeşitliliğine gitmelerinde karar alıcı güce sahip olabiliyorlar.

Bu bakış açısı ile ürettiğimiz ürünleri olabildiğince İzmir ve yakın çevremizdeki gıda topluluklarıyla paylaşmaya özen gösteriyoruz.

Bununla beraber, kendi gıda topluluğunu kurmak isteyebilecek türeticilere de destek olmaya hazırız.

İşin esasında, gıda hatta besinimizi edindiğimiz kaynakla olan bağlarımızı yeniden canlandırmak ve canlılığın keyfini birlikte tatmak amacımız, yani besinimiz etrafında yeniden toplanmak!