Arazi Onarımı

Arazi Onarımı2021-09-09T17:16:30+03:00

Potlak Onarım uygulama arazisinde, uyguladığımız yöntem ve araçlar ekosistem onarımı hizmetlerimizi de doğal olarak içeriyor.

Bu tür onarıcı yaklaşım ve uygulamalar farklı ve değişken koşullar atında gerçekleştiğinden bir reçete olmaktan ziyade, uygulamaların ve kararların doğal olarak uygulamacıların ve yöneticilerin bağlı olduğu karmaşık koşullar çerçevesinde gerçekleştiğini hatırlatmak isteriz.

Dolayısıyla herhangi bir yaklaşımın ve uygulamanın onarıcı etkide bulunduğunu ancak uzun ve sürekli gözlemler sonucu söyleyebiliriz. Bu nedenle tüm kararlarımızdaki sonuçlarımızı ölçümlemede çıktı odaklıyız.

Bu yöntemleri benimseyerek girdi bağımlı üretim sistemlerinin sunduğu maliyetli ürünlere ihtiyaç duymayacağımız biyolojik üretkenliğe ve verimliliğe dayalı, değişime adapte olabilen esnek sistemler oluşturmaya odaklanıyoruz. Bu bağlamda Potlak arazisinde ekosistem işlevlerine onarım yaklaşımımız bazı kılavuz ilke ve pratiklerin bir bütününü içeriyor, bunlar;

Toprak Mikrobiyolojisi

Otlatma Yönetimi

Yağmur Suyu Hasadı

Dönüm hattı Tasarımı

İşlevsel Orman Sistemleri